język:    
Suszarnie "Drzewicz" SC - jak to działa?

Mokre ziarno podawane jest przenośnikiem ślimakowym z kosza przyjęciowego (1) do centralnego przenośnika ślimakowego (2), który zapełnia suszarnię. W trakcie suszenia ziarno jest przesypywane przez przenośnik, co zapewnia równomierność suszenia. Gorące powietrze, nawiewane do sitowej komory powietrznej (3), przepływa przez warstwę ziarna i po odebraniu wilgoci wydostaje się na zewnątrz poprzez sitowe ściany zewnętrzne.

Dwa mieszadła (4 i 5) znajdujące się w dolnej części kolumny suszarni zapobiegają zawieszaniu się ziarna w kolumnie. Po osiągnięciu przez ziarno zadanej temperatury (pośrednio wilgotności) palnik automatycznie wyłącza się i porcja ziarna jest schładzana. Zawartość suszarni wyładowywana jest centralnym przenośnikiem ślimakowym i rynną zsypową (6) na prawą lub lewą stronę suszarni.
Copyright 2010 Drzewicz. Wykonanie proti - to be online