język:    
Suszarnie "Drzewicz" M-850 - jak to działa?

Z przyczep ziarno jest zsypywane do kosza przyjęciowego (1), skąd przenośnikiem ślimakowym (kubełkowym dla M-854 i M-858)(2) podawane jest do suszarki (3). Suszenie odbywa się w przestrzeni pomiędzy podłogą sitową i daszkami wylotowymi, w komorze suszenia (4).

Przestrzeń nad daszkami jest zbiornikiem ziarna mokrego. Dolna warstwa ziarna, grubości 10 cm, po osiągnięciu żądanej wilgotności, jest okresowo wyładowywana za pomocą ślimaków zgarniających (5) i przenośników ślimakowych (6) do chłodnicy (7). Gorące ziarno przebywa w górnej części chłodnicy do 3 godzin. W tym czasie następuje wyrównanie wilgotności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną, obsuszoną częścią każdego ziarna. W przestrzeni pod daszkami (8) następuje schłodzenie i dosuszenie ziarna. Wyładunek na przyczepy bądź do transportu wewnętrznego odbywa się podobnie jak z suszarki.
Copyright 2010 Drzewicz. Wykonanie proti - to be online