język:    
Suszarnie "Drzewicz" M-850

Suszarnie “DRZEWICZ” M-850 przeznaczone są do suszenia zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych rodzajów ziarna paszowego i konsumpcyjnego.

Suszarnie “DRZEWICZ” M-850 to urządzenia przepływowe przystosowane do pracy ciągłej (nie wymagają przerw na napełnianie, opróżnianie i schładzanie ziarna). Suszarnie M-850 charakteryzują się wyjątkowo niskim zużyciem paliwa oraz równomierną wilgotnością każdej partii ziarna.


Istotną cechą, wyróżniającą suszarnie M-850 jest przeciwprądowy (najkorzystniejszy) przepływ ziarna i powietrza suszącego. Ziarno płynąc z góry na dół spotyka się z gorącym powietrzem przetłaczanym w górę z pod podłogi sitowej. Daje to oszczędności energetyczne i korzystny dla jakości ziarna rozkład temperatur - ziarno suszone jest coraz cieplejszym powietrzem w miarę zbliżania się do mechanizmu wygarniającego.

Zastosowane w suszarniach M-850 urządzenie wygarniające zapewnia równomierne przemieszczanie się masy ziarna przez suszarkę i chłodnicę oraz umożliwia dostosowanie czasu suszenia do wilgotności ziarna. Proces suszenia sterowany jest przez system czujników i sterownik MOELLER. Istotną cechą suszarń M-850 jest możliwość sezonowania ziarna między suszeniem i chłodzeniem. Zazwyczaj procesy te następują bezpośrednio po sobie. Gorące ziarno z suszarki jest sezonowane w chłodnicy przez 3-5 godzin (w przypadku kukurydzy). W tym czasie następuje wyrównanie wilgotności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną, obsuszoną częścią każdego ziarna. Proces ten pozwala na dosuszanie gorącego ziarna z wilgotności nawet ok. 18% nieogrzanym powietrzem w chłodnicy i znacznie obniża koszty suszenia.
Copyright 2010 Drzewicz. Wykonanie proti - to be online