język:    
Suszarnie "Drzewicz" SP-100 - jak to działa?

W suszarniach SP-100 zastosowano rozwiązania umożliwiające przeciwprądowy (najkorzystniejszy) przepływ ziarna i powietrza suszącego - ziarno płynąc z góry na dół spotyka się z gorącym powietrzem przetłaczanym w górę. Daje to oszczędności energetyczne i korzystny dla jakości ziarna rozkład temperatur: ziarno suszone jest coraz cieplejszym powietrzem w miarę zbliżania się do mechanizmu wygarniającego. Istotną cechą suszarń serii SP-100 jest pełne wykorzystanie ciepła wytracanego przez ziarno w strefie chłodzenia. Powietrze te jest w całości zasysane do strefy suszenia. Zastosowane w suszarniach serii SP-100 urządzenie wygarniające zapewnia równomierne przemieszczanie się masy ziarna przez komory susząco-chłodzące i umożliwia dostosowanie czasu suszenia do wilgotności ziarna.

Proces suszenia sterowany jest przez system czujników i sterownik LOGO-SIEMENS.

Copyright 2010 Drzewicz. Wykonanie proti - to be online